Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Linkek
 
Zene
 
Gyermekjóléti Szolgálat

A Gyermekjóléti Szolgálat elérhetősége: cím:9431 Fertőd, Bartók Béla u. 1.

                                          tel: 99/537-131

                                          e-mail: gyjszfertod@freemail.hu, gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu

                                          továbbá a társult településeken a megadott fogadóórák     

                                          időpontjában

 

A közösen fenntartott gyermekjóléti szolgálat: a Fertőd  Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ önálló szakmai egysége

 

A fenntartó: Fertőd Város Önkormányzata valamint az alábbi településekből létrejött társulás: Agyagosszergény, Fertőboz, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Nagylózs, Pereszteg, Pinnye, Sarród.

 

A fenntartó székhelye:Fertőd, Madách sétány 1.

 

A társulás működési területe: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási területe

 

 

II.A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei:

 

A szolgálat alapfeladata az 1997. évi gyermekvédelmi törvényben meghatározott, gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó, gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, illetve lehetőség a szolgáltatás igénybevételére a Fertőddel társult települések polgárai a családok és a gyermekek részére.

           

 

Szakmai alapelvek:

           

A szolgálat családgondozói kötelesek az alapvető titoktartási kötelezettség, az ide vonatkozó jogszabályok, a szakmai és etikai normákról szóló jogszabályok és szakmai állásfoglalások betartására, az ügyfelek tiszteletben tartására.

 

 

1. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 

a/ a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való   tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése;

 

b/ a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és  káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás  megszervezése;

c/ a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal   való ellátása;

d/ a szabadidős programok szervezése;

e/  a hivatalos ügyek intézésének segítése.

 

2. Feladatok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

a/ a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,  valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben;

b/ a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat  készítése;

c/ együttműködik feladatának eredményesebb ellátása érdekében a társulás területén   működő jelzőrendszeri tagokkal

 

3. Feladatok a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

a/  családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására;

b/  a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés   

     és a kapcsolattartás estében;

c/ az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás  kezdeményezése;

d/ javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási  helyére  

    vagy annak megváltoztatására.

 

4. Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

a/ a családgondozás biztosítása a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez,  

    javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat   helyreállításához;

b/az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez.

 

5. A családgondozó további feladatai a társulás területén:

 

a/folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szociális  helyzetét,  veszélyeztetettségét;

b/ meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges   

  intézkedéseket;

c/ elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási - nevelési tervét;

d/ szervezi a helyettes szülői hálózatot;

e/ segíti a nevelési - oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását;

 

f/ felkérésre környezettanulmányt készít;

g/ kezdeményezi a települési önkormányzatoknál új ellátások bevezetését;

h/ a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az  

   örökbe fogadni szándékozók körülményeit.

 

A fentiek értelmében a Szolgálat alapfeladata az 1997. évi Gyermekvédelmi törvényben meghatározott, gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó, gyermekjóléti  szolgáltatás biztosítása, ill. lehetőséget teremteni a szolgáltatás igénybevételére a Fertőddel társult települések polgárai, a családok és a gyermekek részére.

 

A gyermekjóléti szolgálat feladatait az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a működési engedély határozza meg. Ezen feladatokat a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak szerint végzi.

 

 

1. Az ellátás igénybevételének módja:

-          A szolgáltatás térítésmentes

-          Önkéntesen vehető igénybe (kivéve a hatósági együttműködési kötelezettség)

-          A szóban és írásban történő jelzések minden esetben a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerülnek, és visszajelzést kap a bejelentő

-          A lehető legkörültekintőbben eljárva igyekszik a Szolgálat a hozzá forduló személyek, kliensek problémájának megoldásában segítséget nyújtani.

-   A gyermekjóléti szolgálat által szervezett programokon (pl. játszóházak,  

     klubfoglalkozások) bárki részt vehet. Ezeket a programokat a társult települések  

     lakosai is igénybe vehetik, tájékoztatást kapnak a rendezvényekről.

 

A szolgáltatás igénybe vételének megszűnése:

 

-          A családgondozás megszűnését a család vagy a személy kéri

-          A fennálló probléma megszűnik

-          A család, illetve a személy gondozási helye megváltozik.

 

  A Szolgálat működésének módszerei

-          Minőség és szakszerűség

-          Emberi méltóság elsődlegessége

-          Prevenció (megelőzés), a szociális biztonság megőrzése

-          Mentálhigiénés szemlélet

-          Komplex szemlélet

-          Titoktartási kötelezettség

-          Diszkrét gondozás, esetkezelés

-          Kompetencia határok tiszteletben tartása.

 

   V.Jogvédelem

 

1.  A szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelme:

A gyermekjogi képviselő elérhetőségéről a szolgálat hirdetőtábláján olvashatnak  ill. szóban tájékoztatást kaphatnak a kliensek.

A gyermekek és szüleik jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos tájékoztatás szóban történik, amelyet a kliens aláírásával igazol. 

Írásban nyilatkozatot tesz arról, hogy

- együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal

- a kapott szolgáltatások tartalmáról és feltételeiről tájékoztatást kapott

- vállalja, hogy a szükséges intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat,  

  adatainak változását bejelenti.

  Kliens esetében

-          Megkülönböztetés nélkül tiszteletben kell tartani a kliens értékét, akaratát, méltóságát, egyediségét, és jogait

-          A kliensnek joga van a korrekt, előítélet- mentes, teljes körű családsegítő szolgáltatás igénybevételére.

-          Alkotmányos emberi jogai nem sérülhetnek, nem érezhet kiszolgáltatott helyzetet problémái esetén

-          A szolgáltatás igénybe vételét mindenki számára elérhetően kell biztosítani, tiszteletben tartva a kliens vallási, világnézeti elkötelezettségét

-          A kliens érdekeit kell képviselni, de ezzel nem sérülhetnek más érdekei

-          A titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang és képanyagra rögzített és azokból következtethető információkra, esettanulmányokra, esetismertetésre is vonatkozik.

-          a klienst megilleti személyes adatainak védelméhez való jog

 

2.   A szolgáltatást nyújtók munkavégzéssel kapcsolatos jogainak védelme

-          A családgondozó közfeladatot ellátó személynek minősül.

-          Segítség kérhető kolléga vagy rendőrség személyében testi épséget veszélyetető helyzet esetén,

-          Összeférhetetlenség esetén kérheti felettesétől az ügymenet más családgondozónak történő átadását.

-          Burn out (kiégés) ellen időszakonként szupervízió biztosítására jogosult

-          Megilleti a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák

-          Tevékenységüket, munkájukat értékeljék, elismerjék.

 

3.Jogorvoslati lehetőség:

A kliensnek joga van a szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményüket szóban vagy írásban kifejezésre juttatni. Jogorvoslattal első fokon az intézmény vezetőjéhez ill. annak fenntartójához fordulhat. 

 

 

 

 

 

 

 
Pontos idő
 
Naptár
2021. Január
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Számláló
Indulás: 2005-12-03
 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Ann&#224;cska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj